Dr. Peter van den Hooff

020automatisering: software ontwikkeling in de ms-office omgeving.


020automatisering: software ontwikkeling in de ms-office omgeving.

Gemeente Zaanstad, database rioolgemalen

jun 2006

De gemeente Zaanstad ondervond problemen met het beheer van hun rioolgemalen. Binnen de gemeente Zaanstad zijn ruim 300 gemalen aanwezig. De gegevens van deze gemalen waren door de gemeente ge´nventariseerd en in een overzicht in Excel weergegeven.

Het probleem van deze werkwijze was dat de gegevens behoorlijk onoverzichtelijk waren en daarom moeilijk toegankelijk voor andere gebruikers dan de beheerder.

Het idee van de gemeente was om deze gegevens over te zetten in een database structuur. Voorgesteld werd om hiervoor de accesdatabase van Microsoft te gebruiken vanwege het feit dat deze database algemeen geaccepteerd en bekend is. Tevens zijn er binnen de gemeente Zaanstad diverse personen werkzaam met een meer dan gemiddelde kennis van Access waardoor zij zichzelf in staat achtten om op een juiste manier sturing te geven bij de opzet van de database.