Dr. Peter van den Hooff

020automatisering: software ontwikkeling in de ms-office omgeving.

Gastouderbureau

mei 2020: module 'maandoverzicht' belastingdienst

Om aan de wetgeving van de belastingdienst te voldoen om maandelijks de cumulatieve inkomsten te melden is een aparte VBA module gebouwd. Via een aantal geautomatiseerde stappen (met tijdelijke tabellen, toevoegqueries, bijwerkqueries en een exportfunctie naar MS-EXCEL is dit met een paar uur werk gerealiseerd.

 

april 2008: Klein stabiel overzichtelijk kostenbesparend administratief systeem

Dit systeem moet ons gaan ondersteunen bij het éénvoudig kunnen factureren van onze klanten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de klantinformatie eenvoudig kan worden beheerd en dat ook de overeenkomsten met onze klanten éénvoudig kunnen worden beheerd. Een overeenkomst is er één tussen een vraagouder en een gastouder (unieke combinatie). Daarbij wordt er opgepast op één of meerdere kinderen. Het uurloon is voor 2008 een vast tarief van 6,10 € maar dit wijkt af per jaar. De bureaukosten (hetgeen wij als gastouderbureau per maand verdienen aan een overeenkomst) is afhankelijk van het aantal kinderen binnen een overeenkomst. De bureaukosten zijn tevens afhankelijk van het feit of een vraagouder een tweede (of zelfs derde) overeenkomst via ons afsluit met een tweede (danwel derde) gastouder. Op de bureaukosten geldt dan een kortingspercentage van 40 %. Het aantal oppasuren wordt binnen een overeenkomst per kind vastgelegd. Dit aantal uren wordt bij het vastleggen van een overeenkomst besproken. De maandelijkse facturatie vindt plaats op basis van dit aantal overeengekomen uren. Aan het eind van ieder jaar geeft de vraagouder de werkelijke uren aan ons door. Indien de gefactureerde uren (de op voorhand afgesproken uren) afwijkt van de werkelijk opgepaste uren wordt de december factuur hierop aangepast. Er wordt ieder jaar een jaaropgave voor de gastouder gemaakt waarmee de belastingaangifte kan worden gedaan. Tevens wordt er een jaaropgave gemaakt voor de vraagouder waarmee aan de belastingdienst kan worden aangetoond dat de subsidie terecht is verleend. Zowel de facturen als de jaaropgaves worden naar de vraagouder toegestuurd (bij voorkeur via mail)

Hoofmenu

Met rechts het subscherm 'vraagouder +kind(deren)'.

Hoofmenu

Met rechts het subscherm 'facturatie'.

Door deze wijze van schermnavigatie heeft de gebruiker een rustig en snel reagerende schermnavigatie.

Schema technisch datamodel

Gestandariseerde naamgeving

Indruk naamgeving modules in 'visual basic for applications'