Dr. Peter van den Hooff

020automatisering: software ontwikkeling in de ms-office omgeving.


020automatisering: software ontwikkeling in de ms-office omgeving.

Bloemenveiling Aalsmeer

Juli 2007: voor- en nacalculatie van een retailorder

De Retailorders in WIS (Waterdrinker Informatie Systeem) wil men goed kunnen voorcalculeren voor de arbeidskosten voor alle ompak activiteiten activiteiten.

Op basis van een tabel met de kosten per handeling maakt men een keuze van de betreffende handelingen.

Op basis van de gekozen handelingen en het aantal plantjes zal dit systeem de totale kosten uitrekenen voor de ompak activiteiten van deze order.

Deelt men vervolgens deze kosten door het uurloon dan heeft men het aantal manuren als norm voor deze retailorder.

Dit kan gebruikt worden voor het inplannen van de vaste mensen en de uitzendkrachten.

Voor de nacalculatie kan men het werkelijk aantal manuren daarmee vergelijken en bezien of de ompak kosten juist waren.

Mei - juni 2007: Kentallen Logistieke monitor

Om van de productiviteit van de goederenontvangst, verwerking- en expeditie voor de TVA noord, zuid, C2000 en de cash-carry op management niveau te presenteren is de 'monitor logistieke kentallen' gemaakt.

Productiviteit wordt gemeten in verwerking van volume planten (aantal karren) per tijdseenheid.

Hiertoe worden gegevens uit diverse bronnen samengebracht:

  • CAPTOR tijdsregistratie systeem (staat op SQL-server database)
  • WIS bestanden (progress database
  • 'Handinvoer' invoerscherm binnen gebouwde ms-access monitor

Meer schermafdrukken ...