Voorbeelden VBA


  Public Sub ap_voorbeeld_PROGRAMMACODE(versie As String)

'-- 2023.03.31 020automatisering

  Dim ACCDB_broncode As String
  Dim ACCDB_broncode_versienr As String
  
'-- ALTIJD FOUTAFHANDELING INBOUWEN
  On Error GoTo foutafhandeling

'-- Altijd iedere gebruiker eigen *.accde versie 
  app.SysCmd 603, tmpDB_Backup_Full_Name, NaamACCDE

'-- Altijd (!) aparte test- en produktie omgeving
  If bTest Then
    ACCDEopserver = "S:\Database\SSY_TEST.accde"
  Else
    ACCDEopserver = "S:\Database\SSY_PROD.accde"
  End If
 
"*******************************************************************"
'af en toe koppelingen naar ander officeprodukten in classmodule 
Private wApp As Word.Application
Private wDOC As Word.Document
Private objWord As Word.Application
"*******************************************************************"

'-- Met enige regelmaat gebruiker op de hoogte houden als code loopt
Screen.MousePointer = 11
 
  'vaak op de achtergrond wat windows beheerswerk
  If Dir(tmpDB_Backup_Full_Name) <> "" Then
    Kill tmpDB_Backup_Full_Name
  End If

  'documentatie in de vorm van dit soor commentaar
   app.AutomationSecurity = 1 ' 'let op dit is officeversie afhandelijk
  
  'voor mij tijdens ontwikkelen 
  Debug.Print NaamACCDE_versienr
    
  MsgBox "Klaar met dit stukje VBA code" & NaamACCDE_versienr

exit_here:
Screen.MousePointer = 0

  Exit Sub

foutafhandeling:
  MsgBox Err.description
  GoTo exit_here
End Sub